Giáo xứ Tụy Hiền: 18 em nhỏ gia nhập gia đình Giáo Hội

Chúa Nhật ngày 12/01/2020, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, giáo xứ Tụy Hiền vui mừng đón nhận 18 em nhỏ gia nhập gia đình Giáo hội ngang qua Bí tích Thanh Tẩy.

Đúng 7h00, Nghi thức tiếp nhận các em bắt đầu. Sau phần thẩm vấn, vẽ Dấu Thánh Giá, cộng đoàn hát Kinh Vinh Danh.

Trong phần quảng diễn Lời Chúa, khởi đi từ bài Tin Mừng nói về biến cố Đức Giêsu chịu phép rửa bởi tay ông Gioan, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ đã chia sẻ cho cộng đoàn, đặc biệt là các gia đình có con em đón nhận Bí tích Rửa tội hôm nay, hiểu hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Rửa tội. Cụ thể là Cha mẹ và người đỡ đầu tuyên xưng Đức tin thay cho các em nhỏ là thông truyền cho con cái Đức tin mình đã lãnh nhận. Với việc xức Dầu Thánh, các em được lãnh nhận cùng một Chúa Thánh Thần khi xưa đã ngự xuống trên Chúa Giêsu. Chúa Cha cũng chứng dám và hài lòng với các em hôm nay qua những dấu chỉ bề ngoài. Khi Cha mẹ và người đỡ đầu cầm nến sáng được thắp từ Cây Nến Phục Sinh, là họ nhận lấy sứ mạng Chúa trao phó, tức là phải chăm nom, lo lắng cho các em, giúp các em sống như con cái sự sáng, bền vững trong Đức tin cho đến ngày Chúa đến.

Cha Antôn đã lần lượt ban Bí tích Rửa tội cho các em trong sự hiệp thông của cộng đoàn phụng vụ.

Với Bí tích Rửa tội hôm nay, 18 em nhỏ đã trở nên thành viên chính thức của cộng đoàn đức tin, ghi một dấu ấn thiêng liêng không thể xóa nhòa trong cuộc đời của các em. Ước mong gia đình cũng như cộng đoàn giáo xứ sẽ luôn là chiếc nôi nuôi dưỡng và thông truyền đức tin Kitô giáo cho các em mỗi ngày.

17248 rua toi 7
17248 rua toi 7
17248 rua toi 7
17248 rua toi 7
17248 rua toi 7

BTT Gx. Tụy Hiền

Print
Email
Scroll to Top