Giáo xứ Tụy Hiền: Tháng “Nên Thánh” đối với Bệnh nhân

Thứ 4 ngày 04/8/2020, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ đã dâng Thánh lễ tại hang đá Lộ Đức thuộc giáo họ Đông Mỹ để cầu cho các bệnh nhân trong Giáo phận, cách riêng cho Giáo xứ và ban Bí tích Xức dầu bệnh nhân cho những người già yếu và ốm đau trong giáo xứ Tụy Hiền.

Trước Thánh lễ, cha xứ Antôn đã khai mạc giờ lần hạt chung trước hang đá Lộ Đức. Sau đó, đại diện Giáo họ, và trưởng các Hội đoàn, mỗi người chủ sự một chục Kinh Mân Côi để xin Đức Mẹ đoái thương nhìn đến nhân loại khi nay và trong giờ lâm tử.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Antôn đã lấy gương của ba vị Thánh lừng danh của Giáo Hội: Thánh Phêrô, Thánh Bernadette, Thánh Gioan Maria Vianey để tôn vinh một Thiên Chúa quyền năng qua sự yếu đuối của con người.

Sau cùng, cha Antôn đã mời gọi cộng đoàn duyệt xét lại cuộc đời của mình bằng những câu hỏi gợi ý: Liệu rằng đã bao giờ chúng ta giơ tay lên như Phêrô để Chúa nắm và cứu chúng ta chưa? Có bao giờ đức tin của chúng ta bị lung lay, sai lạc khi gặp nghịch cảnh hay chán nản? Hãy làm những việc chúng ta có thể, còn Thiên Chúa sẽ làm những điều chúng ta không thể.

Sau phần chia sẻ, cha Antôn đã ban Bí tích Xức Dầu cho các bệnh nhân và người già yếu trong giáo xứ. Kết thúc Thánh lễ, mọi người ra về trong vui vẻ và bình an. 

18294 nen thanh 4

Cộng đoàn cùng nhau lần hạt Mân Côi 18294 nen thanh 3

18294 nen thanh 1

Cha Antôn Nguyễn Văn Độ chủ sự Thánh lễ cầu nguyện cho các Bệnh nhân 18294 nen thanh 5

Cha xứ Antôn xức dầu cho các cụ cao tuổi

BTT Gx. Tụy Hiền

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top