Giáo xứ Vạn Xá

GIÁO XỨ VẠN XÁ

Thuộc giáo hạt Lý Nhân

Địa chỉ: Thôn Tường Nguyễn, Trác Văn, Duy Tiên, Hà Nam

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập: 18/11/2021

Quan thầy:

Nhà thờ xây dựng năm

Số giáo dân toàn xứ: 670 nhân danh

Linh mục chính xứ: Gioan Baotixita Nguyễn Văn Chiến

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lệ Thủy

Nhà thờ giáo xứ Vạn Xá

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo họ

Thánh lễ đặt viên đá góc xây dựng nhà thờ Giáo họ Vạn Xá

Giáo họ Vạn Xá rước kiệu dâng hoa kính Mẹ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top