Giáo xứ Vụ Bản Chầu Thánh Thể năm 2024

Chúa nhật, ngày 14/01/2024, Giáo xứ Vụ Bản long trọng Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận.

Sau Thánh lễ lúc 6h30, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo, chính xứ Đồng Gianh đã đặt Mình Thánh Chúa khai mạc ngày Chầu. Đông đảo hội đoàn đến từ các Giáo xứ Nghĩa Ải, Đồng Gianh, Sơn Miêng, Long Đầm, Mường Cắt, Giáo họ Đồi Cả, Giáo họ Đọ …đã đến hiệp thông cùng Giáo xứ trong ngày Chầu.

Tâm điểm của ngày Chầu lượt là Thánh lễ đồng tế do Cha Giu-se Vũ Đình Du, quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình chủ sự lúc 11h00. Hiệp dâng Thánh lễ có sự hiện diện của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Vào lúc 17h00, Cha xứ Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn Liên đã chủ sự cuộc cung nghinh Thánh Thể quanh khuôn viên Giáo xứ. Thánh lễ tạ ơn lúc 17h30 với sự hiệp thông của Giáo xứ Hoàng Nguyên và Phúc Lâm đã khép lại ngày Chầu của Giáo xứ.

Ngày Chầu lượt là dịp để các tín hữu tỏ bày lòng yêu mến, tôn thờ Chúa Giê-su Thánh Thể. Ước mong, mỗi người con trong Giáo xứ luôn yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể và sống gắn kết với Người trong niềm tin, cậy, mến.

BTT Gx. Vụ Bản

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top