Giáo xứ Vụ Bản chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận

6

Hòa Bình – Hôm nay ngày 09/01/2011, Giáo xứ Vụ Bản thuộc TGP Hà Nội đã tổ chức Thánh Lễ Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Giáo Phận

Mặt dù trời mưa, gió lạnh, đường xa nhưng bà con giáo dân đã kéo về tham dự khá đông đủ, nói là đông đủ nhưng cũng chỉ khoảng hơn 100 người, vì đây là giáo xứ tái thành lập.

Dù chưa có Nhà Thờ, nhưng bà con giáo dân đã trang trí rất trang hoàng tại một gia đình trong giáo xứ, bằng những băng rôn khẩu hiệu và những lá cờ treo khắp quanh nhà. Đúng 7h30, Thầy giúp xứ đã đặt Mình Thánh, Các hội đoàn của các xứ, họ đã thay nhau chầu thật sốt sáng. Lúc11g00, Cha xứ Gioan Nguyễn Văn Hân đã chủ sự giờ chầu tạ ơn, cất Mình Thánh và dâng Thánh Lễ bế mạc ngày chầu.

Để chuẩn bị cho ngày Lễ trọng đại này Cha xứ đã tổ chức tuần tam nhật. Trong các buổi chiều của tuần tam nhật Ngài đã giải tội, đặt Mình Thánh chầu và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho giáo xứ.

Tưởng cũng nên biết giáo xứ Vụ Bản có khoảng 300 giáo dân, là một giáo xứ đã có từ lậu đời, đã từng có nhà thờ, nhà xứ, đã từng có quý Cha, quý Sơ thuộc Dòng Mến Thánh Giá về phục vụ. Tuy nhiên do hoàn cảnh chiến tranh, nhà thờ hiện nay không còn, đất của giáo xứ nay đã thành trường học. Bà con giáo dân đang rất nỗ lực để có một ngôi Thánh Đường nho nhỏ, để tiện cho việc đọc kinh dâng lễ.

“Tôi quyết chẳng về nhà

Chẳng lên giường nằm ngủ

Chẳng bao giờ chợp mắt khép mi

Khi chưa tìm được một nơi cho Chúa ngự

Một ngôi đền cho Đấng toàn năng nhà Gia-cop”

(Tv 132, 3-5)

Xin toàn thể cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho giáo xứ.

Giáo xứ Vụ Bản

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top