Giáo xứ Xuân Bảng chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

WTGPHN – Chúa Nhật II Mùa Chay, ngày 24 tháng 02 năm 2013, giáo xứ Xuân Bảng – Hạt Nam Định – chầu Mình Thánh thay mặt giáo phận. Chương trình ngày chầu của giáo xứ bắt đầu từ 5h30 đến 19h00.

Ngoài các giáo xứ trong miền về thông công giờ chầu, giáo xứ Xuân Bảng còn được đón tiếp các giáo xứ đến từ các giáo hạt khác nhau trong Tổng Giáo Phận: giáo xứ Thạnh Bích, Tân Độ, Bái Xuyên, Sở Kiện, Bút Đông, Khoan Vĩ, Kẻ Non, Hà Ngoại, Bút Sơn, Mường Riệc…

Đặc biệt, giáo xứ Xuân Bảng còn được vinh dự đón tiếp 22 Cha, gồm quý cha quê hương và quý cha đến từ các giáo xứ trong Tổng Giáo Phận Hà Nội về hiệp dâng thánh lễ đồng tế vào lúc 10h30.

Trong thánh lễ, cha chủ tế Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh – chính xứ Nam Định – Quản Hạt Nam Định, đã nói lên tinh thần hiệp nhất và lòng yêu mến của các tín hữu trong Năm Đức Tin qua việc cùng về chia sẻ và thông công cùng với giáo xứ Xuân Bảng trong ngày chầu lượt.

Cuối thánh lễ, cha xứ Giuse Nguyễn Khắc Quế nói lời cám ơn tất cả quý cha, quý khách… vì lòng yêu mến nên đã về cùng chia sẻ niềm vui với giáo xứ.DSC08633DSC08633

Rước đoàn đồng tế

DSC08643

Thánh lễ tạ ơn do cha quản hạt Nam Định Giuse Vũ Thanh Cảnh chủ sự

DSC08645

Cộng đoàn tham dự thánh lễ

DSC08655

Cha phó Giuse Hà Văn Chuẩn công bố Tin Mừng

DSC08657

Cha quản hạt Giuse Vũ Thanh Cảnh giảng lễ

DSC08666
DSC08666

Dâng lễ vật

DSC08676

Phụng vụ Thánh Thể

DSC08682

Cộng đoàn sốt sáng dâng lời Kinh Lạy Cha trong Thánh lễ

DSC08701

Cha phó Phaolô Đỗ Tùng Cương ban phép lành Thánh Thể cho cộng đoàn

Giáo Xứ Xuân Bảng

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top