Giáo xứ Yên Kiện Chầu Thánh Thể thay mặt Tổng Giáo phận

Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, ngày 12/6/2022, giáo xứ Yên Kiện đã long trọng tổ chức ngày chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận. 

Vào lúc 6g00 sáng, cha Giám quản Phêrô Nguyễn Văn Huy đã dâng Thánh lễ khai mạc ngày chầu. Ngay sau đó, các Giáo xứ, Giáo họ đã thay nhau chầu Thánh Thể theo lịch đã sắp xếp. 

Cao điểm của ngày chầu là Thánh lễ đồng tế vào lúc 10h30 do cha Bruno Nguyễn Văn San, Quản hạt Thanh Oai chủ sự. Đồng tế với ngài có cha Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình, quý Cha trong và ngoài giáo phận và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha Giám quản Phêrô đã thay lời cho cộng đoàn dân Chúa cám ơn quý Cha, quý Sơ, và toàn thể cộng đoàn đã bớt chút thời gian về tham dự ngày chầu lượt của Giáo xứ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Antôn Nguyễn Ngọc Sáng, chính xứ Đại Ơn đã quảng diễn về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa. Tại sao Thiên Chúa lại muốn mạc khải về bản tính siêu việt của Ngài khi ta không thể hiểu hết bản tính ấy? Vấn đề quan trọng của tín điều Chúa Ba Ngôi là mỗi người được dựng nên “giống hình ảnh Thiên Chúa”. Vì thế, càng khám phá và cảm nhận về Thiên Chúa, ta càng hiểu chính mình hơn. Từ đó, Cha Antôn mời gọi cộng đoàn hãy tín thác vào Thiên Chúa. Đồng thời sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi bằng cách hiệp thông, chia sẻ với nhau và ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Sau Thánh lễ, cộng đoàn tiếp tục chầu Mình Thánh Chúa cho đến 17h00. Ngày chầu lượt được khép lại với Thánh lễ tạ ơn đầy sốt sắng.

Ngày chầu Mình Thánh Chúa thay mặt Tổng Giáo phận mang một bầu khí thánh thiện, gợi lên nơi tâm hồn mỗi người tham dự niềm tin tưởng vào tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể chúc lành và ban muôn ơn lành cho cộng đoàn Giáo xứ.

Giáo xứ Yên Kiện

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top