Giáo xứ Yên Kiện chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận

WTGPHN – Chúa nhật, ngày 09 tháng 06 năm 2013, Giáo xứ Yên Kiện vinh dự chầu Thánh Thể thay mặt Giáo phận.

Ngày chầu Thánh Thể năm nay thật ý nghĩa đối với giáo xứ: Ngày chầu trùng vào ngày lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu theo niên lịch Gáio Hội.

Đúng 6h00 sáng, Cha Giám Quản An-tôn đặt Mình Thánh để các giáo xứ, giáo họ trong giáo hạt Thanh Oai, cũng như giáo xứ quê hương của Cha An-tôn, và cộng đoàn giáo dân Đồng Xuân và Canh Hoạch đã về thông công giờ chầu Thánh Thể Chúa.

Lúc 10g30′, thánh lễ đồng tế được cử hành với sự hiện diện của quý cha trong và ngoài giáo hạt. Mặc dù thời tiết oi bức của những ngày hè nhưng vẫn không tài nào ngăn được bước chân và tâm hồn yêu mến Thánh Thể Chúa của bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, Cha giám quản An-tôn đã có lời chào tới quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ban trùm các xứ họ lân cận, quý khách và cộng đoàn Dân Chúa, đồng thời kêu mời cộng đoàn phụng vụ hãy yêu mến và chạy đến cùng Thánh Thể Chúa.

Trong bài giảng, cha Giuse Vũ Đình Du, chính xứ Sơn Lãng đã nói tình yêu của con tim. Trái tim Chúa chính là Tình Yêu mà ngài đã chịu chết trên thập giá để cứu chúng ta, cái chết của ngài mang lại ơn cứu độ và sự sống đời đời. Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau thánh lễ, đúng 14h00 Cha An-tôn lại đặt Mình Thánh chầu cho đến giờ cử hành Thánh lễ Tạ ơn lúc 16h00. Sau đó Cha An-tôn và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ đã cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên nhà thờ. Cha An-tôn đọc kinh dâng giáo xứ cho Trái Tim Chúa Giê-su trước khi hát Kinh Tạ Ơn bế mạc ngày chầu.

Ngày chầu của giáo xứ diễn ra tốt đẹp và thu được nhiều ơn ích thiêng liêng.

Giáo xứ Yên Kiện

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top