Giờ lễ tại Trung tâm hành hương Bằng Sở

Đền Thánh Phê-rô Lê Tùy

lm_pheroletuy

I. GIỜ LỄ TẠI TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG BẰNG SỞ

* 19g30: buổi tối hằng ngày trong tuần và Chúa nhật (Mùa hè)
* 10g30: thứ Ba và Chúa nhật hàng tuần
* 10g30: các ngày lễ trọng, lễ đặc biệt trong năm

II. CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC TRƯỚC GIỜ LỄ

I/  Trước giờ lễ thứ Ba đầu tháng:

* 09g45:  Hội Thánh Tâm dâng hoa kính cha Thánh Lê Tùy
* Sau dâng hoa đọc những ơn xin – tạ ơn cha Thánh trong tháng
* Làm việc kính cha Thánh
* Thánh lễ
* Sau thánh lễ làm phép ảnh.

II/ Trước giờ lễ thứ Ba và Chúa nhật không phải đầu tháng hay các dịp lễ trọng và đặc biệt:

* 10g00: cắt nghĩa giáo lý, lời giáo huấn trong lịch công giáo, hướng dẫn phụng vụ…
* 10g20: làm việc kính cha Thánh Lê Tùy
* 10g30: thánh lễ
* Sau thánh lễ làm phép ảnh

Notes:

* Trước giờ học giáo lý hay giờ lễ, quý khách hành hương có thể đến sớm xét mình và xưng tội, luôn có cha giải tội phục vụ cộng đoàn.
* Ngoài lịch cố định, đoàn hành hương nào muốn tham dự thánh lễ riêng, xin liên hệ trực tiếp với cha Giám đốc để sắp xếp.

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

Linh mục Antôn Trần Quang Tiến
Trung Tâm Hành Hương Thánh Lê Tùy
Thôn Bằng Sở, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội
Email: Quangtien75@gmail.com
Đt: 090.471.5218

III. BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG:

Le_Tuy

BBT WTGP HN

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top