Giới trẻ Giáo xứ Canh Hoạch tĩnh tâm mùa Chay thánh

Trong tâm tình mùa Chay thánh, ngày 22/02/2024, Cha xứ Gio-an Nguyễn Huy Thịnh tổ chức cho các bạn giới trẻ Giáo xứ Canh Hoạch có những giây phút tĩnh lặng, hồi tâm bên Chúa.

Với sự đồng hành của Cha trưởng Ban Giới trẻ Tổng Giáo phận Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Truyền Giáo, các bạn trẻ được mời gọi hồi tâm nhìn lại chính mình, sám hối trở về với Thiên Chúa và làm việc bác ái. Mùa Chay là cơ hội thuận lợi để mỗi người nối lại tương quan mật thiết với Thiên Chúa và với nhau.

Vào lúc 18h45, Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê đặt Mình Thánh Chúa để các bạn giới trẻ, các em thiếu nhi cùng toàn thể cộng đoàn thờ lạy và chiêm ngắm Chúa Giê-su Thánh Thể.

Ngay sau giờ chầu, là giờ chia sẻ và Thánh lễ tạ ơn khép lại ngày tĩnh tâm với nhiều ơn Chúa dành cho các bạn trẻ Giáo xứ Canh Hoạch cũng như toàn thể cộng đoàn.

BTT Gx. Canh Hoạch

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top