Giới trẻ miền Hòa Bình tĩnh tâm mùa Chay 2023

Mùa Chay là thời gian sám hối những lỗi lầm thiếu sót và tôi luyện tâm hồn trở nên xứng đáng để cùng bước vào cuộc Khổ nạn và Phục sinh với Chúa Giê-su. Vì thế, Chúa Nhật ngày 12/3/2023, các bạn giới trẻ miền Hòa Bình quy tụ về Giáo Xứ Mường Riệc tham dự ngày tĩnh tâm mùa Chay.

Vào lúc 16h00, sau giây phút gặp gỡ với những bài cử điệu, buổi tĩnh tâm được bắt đầu bằng bài chia sẻ đầy bổ ích của Cha Giu-se Nguyễn Minh Chí, đặc trách Đồi Cả.

Sau giờ chia sẻ, vào lúc 17h00 các bạn giới trẻ cùng nhau tham dự 14 chặng đàng Thánh Giá tại khuôn viên Thánh đường Giáo Xứ Mường Riệc, chặng đàng Thánh Giá được cử hành trọng thể do Cha xứ Gio-an B. Nguyễn Viết Hoan chủ sự cùng sự hiệp thông của Cha Fx. Trần Truyền Giáo, đặc trách giới trẻ TGP, Cha Giu-se Nguyễn Minh Chí, đông đảo các bạn giới trẻ Mường Riệc, Mường Cắt, Đồi Cả,  Đồng Gianh, Bắc Sơn, Gò Mu và cộng đoàn dân Chúa.

Cao điểm của ngày tĩnh tâm là Thánh lễ được cử hành lúc 18h00 do Cha xứ Gio-an B. chủ sự. Trong bài chia sẻ Cha Fx. Trần Truyền Giáo chia sẻ với các bạn về cơn khát của nhân loại, cơn khát của người trẻ. Theo đó, Cha Fx. dẫn các bạn đến nội dung bài Tin Mừng. Ngài nhấn mạnh: “Giếng là nơi người ta đến lấy nước uống, rồi gặp gỡ trò chuyện và nảy sinh tình yêu với nhau. Như thế, giếng cũng mang đặc điểm giống nhà thờ là nơi chúng ta đến uống nước hằng sống, gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau, rồi nảy sinh tình mến Chúa yêu người. Chúa Giêsu thỏa mãn cơn khát yêu thương của nhân loại”. Kết thúc bài chia sẻ, Cha Fx. đã gợi lên những câu hỏi mở để các bạn trẻ suy tư. Đồng thời ngài mời gọi các bạn hãy đến với Chúa qua việc tham dự các Bí Tích, đi lễ, học giáo lý và sống tốt trong tư cách là người con trong gia đình, là giới trẻ của Chúa.

Kết thúc Thánh Lễ các bạn giới trẻ tham dự bữa tiệc trong tình huynh đệ.

Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp các bạn biết liên lỉ kín múc ơn thánh, là nước vọt ra từ đá tảng là Chúa Ki-tô Cứu Thế, để các bạn trẻ có thể xác tín tuyên xưng đức tin, và tươi vui loan báo các kỳ công tình yêu của Thiên  Chúa.

Micae Đức Vũ
Ảnh: BTT Giới Trẻ Miền Hòa Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top