Giới trẻ Phúc Châu mừng lễ quan thầy

Ngày 07/02/2024, các bạn cựu và tân Giới trẻ Giáo xứ Phúc Châu quy tụ về ngôi Thánh đường Giáo xứ mừng lễ thánh quan thầy Gio-an Tê-ô-phan Vê-na. 

Vào lúc 17h00, đông đủ các bạn cựu và tân giới trẻ đã quy tụ về ngôi thánh đường với nét mặt vui tươi hạnh phúc trong ngày lễ quan thầy của mình. Trước khi bước vào Thánh lễ, các bạn cùng lắng đọng tâm hồn trước Thánh Thể Chúa. Sau đó các bạn lãnh nhận bí tích Hòa giải. 

Đúng 18h00, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Chiến cử hành Thánh lễ trong sự tham dự sốt sắng của cộng đoàn. Hiện diện trong Thánh lễ có đông đảo các bạn giới trẻ và cộng đoàn dân Chúa.  

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta mời gọi các bạn trẻ noi gương thánh quan thầy, sống làm chứng cho tình yêu của Chúa nơi trường học, đời sống xã hội, đặc biệt là khi giao tiếp với các bạn chưa cùng niềm tin tôn giáo và luôn biết phó thác cậy trông vào Chúa. 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một bạn đại diện giới trẻ có lời cảm ơn Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta, quý Ban Mục vụ Giáo xứ, quý phụ huynh và cộng đoàn đã luôn yêu thương, hướng dẫn, nâng đỡ, đồng hành và cầu nguyện để các bạn ngày một thăng tiến trong đời sống đức tin. 

BTT Gx. Phúc Châu 

Lên đầu trang