Hãy đến với Chúa Giêsu – Chúa Nhật XIV thường niên A – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Hãy đến với Chúa Giêsu

Suy niệm Chúa Nhật XIV thường niên A

Mt 11,25-30

Giữa lúc Giê-ru-sa-lem đang bị nguy khốn vì các nước vây hãm và đánh chiếm… thì ngôn sứ Da-ca-ri-a đã nhân danh Thiên Chúa loan báo và mời gọi toàn thể Ít-ra-en hãy vui mừng hoan hỉ vì Đức Vua, Đấng Mê-sia đang đến với họ: “Nào thiếu nữ Xi-on, hãy vui mừng hoan hỷ ! Hỡi thiếu nữ Giê-ru-sa-lem hãy vui sướng reo hò ! Vì kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi: Người là Đấng Chính Trực, Đấng Toàn Thắng, khiêm tốn ngồi trên lưng lừa… Người sẽ công bố hòa bình cho muôn dân. Người thống trị từ biển này qua biển nọ, từ sông cả đến tận cùng cõi đất” (Dcr 9,9-10). ‘Đức Vua’ mà ngôn sứ Da-ca-ri-a loan báo chính là Chúa Giê-su Na-da-rét. Người là Con Một Chúa Cha và là Đấng Cứu Độ muôn dân mong đợi. Người đã rảo qua khắp các nẻo đường xứ Pa-lét-tin để rao giảng Tin mừng Nước Trời, xua trừ ma quỉ, chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền và mời gọi mọi người hãy đến với Người: “Hỡi tất cả những ai mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng… Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Hãy mang lấy ách của tôi, vì ách của tôi thì êm ái và gánh của tôi thì nhẹ nhàng”. Có những người đã mau mắn nghe theo lời mời gọi của Chúa Giê-su mà đến với Người. Họ là những kẻ bị ma quỷ khống chế hành hạ, những người ốm đau bệnh tật và tội lỗi, những phường thu thuế và đĩ điếm, những thanh niên chài lưới quê mùa trong Tin mừng hoặc là những người ốm đau bệnh tật, đói khổ lầm than… sống rải rác khắp nơi trên địa cầu ngày xưa cũng như ngày nay. Họ được Chúa Giê-su gọi chung là ‘những kẻ bé mọn’, được Chúa Cha mạc khải cho biết mầu nhiệm Nước Trời, được Chúa chọn gọi làm tông đồ và môn đệ, sai đi rao giảng Tin mừng cho khắp tứ phương thiên hạ.

Tuy nhiên cũng có những kẻ cứng lòng, không đón tiếp và tin nhận Chúa Giê-su. Họ cho mình là những kẻ khôn ngoan thông thái mà khinh dể Chúa… Họ gọi Chúa là “con bác thợ mộc Giuse”, là kẻ bị mất trí, quỉ ám và phạm thượng… Những kẻ cho mình là “khôn ngoan thông thái” có thể là dân chúng thành phố Kho-ra-din và Bết-xai-đa trong Tin mừng, hoặc là những người luật sĩ và biệt phái trong đạo Do-thái ngày xưa, hoặc cũng có thể là chính chúng ta ngày nay. Xưa cũng như nay, những con người ấy luôn phải trả giá rất đắt cho sự cứng tin của mình.

Tắt rằng: Đời là bể khổ, nên con người ở mọi nơi mọi thời luôn mang trên mình nhiều khổ đau và gánh nặng. Chúng mang tính riêng biệt và cá vị, chẳng người nào giống người nào như “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Muốn cho đời bớt khổ đau và gánh nặng, thì hãy chạy đến với Chúa Giê-su, Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người.

Đến với Chúa Giê-su, những kẻ bị ma quỷ khống chế được giải thoát (x. Mt 8,28-34), những kẻ ốm đau bệnh tật được chữa lành và tội lỗi được tha thứ (x. Mt 9,1-8), những người đã chết được sống lại và những kẻ mù lòa được sáng mắt (x. Mt 9,18-30), những kẻ nghèo khó được nghe Tin mừng …v.v.

Không chịu đến với Chúa Giê-su, chẳng ai có thể giải thoát ta khỏi cảnh vất vả lầm than cơ cực? Không mang ách của Chúa Giê-su, chẳng ai có thể cất đi cho ta những gánh nặng ngột ngạt của cuộc đời và cái ách hà khắc của thế gian đầy chết chóc.

Không chịu học với Chúa và trong trường của Chúa mà chỉ học người đời và trường đời, làm sao có thể lãnh hội được những chân lý siêu nhiên và màu nhiệm Nước Trời? Không hiểu biết những chân lý siêu nhiên và không được mạc khải về mầu nhiệm Nước Trời, làm sao biết sống cho phải cái đạo làm người và làm con Chúa?

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con luôn tìm đến với Chúa, để được nghỉ ngơi bồi dưỡng trong những lúc mệt nhọc; xin cho con đến học với Người và học trong trường của Người, để con được lãnh hội những màu nhiệm Nước Trời và biết sống hiền lành khiêm nhường trong lòng. Amen.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top