Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế miền Phủ Lý 2 tĩnh tâm mùa Chay 2023

Chiều ngày 12/3/2023, các anh chị em trong Hiệp hội Mến Thánh Giá (MTG) Tại Thế miền Phủ Lý 2 đã tổ chức buổi tĩnh tâm mùa Chay tại Tiểu Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện.

Sau ít phút gặp gỡ đầu giờ, anh chị em lắng nghe bài chia sẻ đầu tiên do Sơ đặc trách Tê-rê-xa Đỗ Thị Đĩnh trình bày. Bài giảng đã giúp các thành viên cùng nhìn lại ơn gọi và sứ mạng của mình khi tham gia hiệp hội MTG Tại Thế, khẳng định mối dây liên kết các thành viên phải được xây dựng trên tình đoàn kết, lòng yêu thương giữa các thành viên với nhau. Trong giờ chia sẻ tiếp theo, Cha An-tôn Trần Quang Tiến, chính xứ Sở Kiện đã giúp các thành viên xét mình trên hai khía cạnh: “đạo” và “đời”, nhấn mạnh đến truyền giáo phải là việc thống nhất giữa lời nói và hành động, giữa lời rao giảng với việc làm, trong nhà thờ và ngoài xã hội.

Sau giờ giải lao, các thành viên sốt sắng lãnh nhận Bí tích Hoà Giải và tham dự Thánh lễ Chúa nhật III Mùa Chay lúc 16h00 cùng cộng đoàn Giáo xứ sở tại.

Được biết, Hiệp hội Mến Thánh Giá Tại Thế miền Phủ Lý 2 bao gồm 5 nhóm. Trong đó, có 4 nhóm là: Sở Kiện, Bình Cách, Cẩm Sơn, An Dương tham dự ngày tĩnh tâm, còn nhóm Bói Kênh thì tổ chức tĩnh tâm tại giáo xứ của mình.

BTT TTHH Sở Kiện

Print
Email
Scroll to Top