Hình ảnh: 58 em thiếu nhi Lường Xá được xưng tội rước lễ lần đầu

Trong ngày lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô (19/6/2022), 58 em thiếu nhi giáo xứ Lường Xá vui mừng khi lần đầu tiên được xưng tội và rước lễ lần đầu.

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top