Hình ảnh cung nghinh Mẹ Maria tại giáo xứ An Hòa

Chúa Nhật ngày 13/05/2018 giáo xứ An Hòa tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Maria. Chủ sự cuộc rước là cha Phê-rô Trần Thanh Dũng, MC. Từ 7h các em thiếu nhi của giáo xứ đã dâng hoa kính Đức Mẹ, sau đó cộng đoàn cùng sốt sáng tham dự cuộc rước xung quanh làng.

14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16
14027 ruoc kieu 16

BTT Lưu Xá

Print
Email
Scroll to Top