Hình ảnh – Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Hàm Long

Chiều ngày Chúa nhật 12/5/2019, tượng Đức Mẹ Fatima thánh du đã hiện diện tại giáo xứ Hàm Long. Cộng đoàn Giáo xứ đã cung nghinh Đức Mẹ từ nhà thờ Chính Tòa về nhà thờ Giáo xứ. Sau khi cùng Mẹ hiệp dâng Thánh Lễ, các em thiếu nhi liên xứ đã đồng tiến hoa dâng lên Mẹ. 

15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 10
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 15
15613 ham long 16
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1

Ảnh: Lê Trung

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top