Hình ảnh – Đức Mẹ Fatima tại giáo xứ Hàm Long

Chiều ngày Chúa nhật 12/5/2019, tượng Đức Mẹ Fatima thánh du đã hiện diện tại giáo xứ Hàm Long. Cộng đoàn Giáo xứ đã cung nghinh Đức Mẹ từ nhà thờ Chính Tòa về nhà thờ Giáo xứ. Sau khi cùng Mẹ hiệp dâng Thánh Lễ, các em thiếu nhi liên xứ đã đồng tiến hoa dâng lên Mẹ. 

15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 10
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 15
15613 ham long 16
15613 ham long 1
15613 ham long 1
15613 ham long 1

Ảnh: Lê Trung

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top