Hình ảnh Giáo họ Đầm Mơ và Lễ Khê cung nghinh Đức Mẹ và Thánh Giuse

Ngày 1 tháng 5 năm 2017 hai giáo họ thuộc giáo xứ Lưu Xá là Đầm Mơ và Lễ Khê đã cung nghinh Đức Mẹ nhân ngày khai mạc tháng hoa và Thánh Giuse nhân ngày lễ Quan thầy của Giáo họ.

 {flickr set=72157680143771074}

BTT Giáo xứ Lưu Xá

Print
Email
Scroll to Top