Hình ảnh – Giáo xứ Hoàng Nguyên đón cha tân chính xứ

Sáng ngày 17/11/2018 Giáo xứ Hoàng Nguyên nhộn nhịp đón cha tân chính xứ Phaolo Phạm Văn Mạnh. Đức Cha phụ tá Lorenxo đã chủ tế trong Thánh lễ trọng thể bao gồm nghi thức trao sứ vụ chính xứ cho cha Phaolo.

14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19
14841 hoang nguyen 19

Ảnh: Văn Sao

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top