Hình ảnh – Giáo xứ Mỹ Thượng canh thức mừng Chúa Phục sinh

Đêm canh thức mừng Chúa Phục sinh đã được long trọng cử hành tại Giáo xứ Mỹ Thượng vào lúc 20h00, thứ Bảy ngày 8/4/2023. Thánh lễ và các nghi thức do Cha xứ Giu-se Phạm Đức Văn chủ sự với hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa. 

BTT Gx. Mỹ Thượng

Scroll to Top