Hình ảnh – Giáo xứ Trung Đồng chầu Thánh Thể Chúa 2019

Chúa nhật III Phục Sinh, ngày 05/5/2019, giáo xứ Trung Đồng thuộc giáo hạt Nam Định đã được vinh dự Chầu Mình Thánh Chúa thay mặt giáo phận. Về hiệp thông trong ngày lễ chầu hôm nay, có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Văn Hy – Chính xứ Nam Định, Quản hạt Nam Định; cha Giuse Vũ Ngọc Ruẫn – Chính xứ Bằng Sở, Quản hạt Phú Xuyên; quý cha trong và ngoài giáo hạt; quý nam nữ tu sĩ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 25
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24
15586 chau 24

Giáo xứ Trung Đồng

Scroll to Top