Hình ảnh – Nghi thứ Sáu tuần thánh tại Giáo xứ Lam Điền

Vào lúc 18h00, thứ Sáu tuần thánh, ngày 7/4/2023, Cha xứ Giu-se Nguyễn Khắc Trường cùng cộng đoàn Giáo xứ Lam Điền tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su.

Scroll to Top