TIN CÁC GIÁO XỨ

Hình ảnh – Nghi thứ Sáu tuần thánh tại Giáo xứ Lam Điền

Vào lúc 18h00, thứ Sáu tuần thánh, ngày 7/4/2023, Cha xứ Giu-se Nguyễn Khắc Trường cùng cộng đoàn Giáo xứ Lam Điền tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giê-su.

Trực tiếp từ nhà nguyện Fatima

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

Trực tiếp Giờ Kinh Gia Đình

từ các gia đình trong 7 giáo hạt

Bài cùng chuyên mục

Bài mới

Facebook các giáo xứ trong TGP (đang cập nhật)

Scroll to Top