Hình ảnh – Rước kiệu và Thánh lễ mừng kính Đức Maria Hồn Xác lên trời tại giáo xứ Bái Xuyên

Thứ Bảy (15/8/2020) chính ngày Đại lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, quan thày của giáo xứ Bái Xuyên, cha xứ Phêrô Bùi Ngọc Tuấn, quý Thầy, quý Sơ cùng đông đảo cộng đoàn con dân giáo xứ xa gần đã cung nghinh Mẹ quan thày quanh làng và long trọng hiệp thông Thánh lễ tạ ơn đầy sốt sắng. Đặc biệt, trong ngày Đại lễ quan thày giáo xứ năm nay, Giáo xứ đã nhận được ơn Đại xá từ Phép Lành Tòa Thánh ân ban.

18370 quan thay 2

Theo truyền thống hàng năm, Giáo xứ cung nginh Mẹ quanh làng trong ngày quan thày

18370 quan thay 3
18370 quan thay 1
18370 quan thay 5

Dâng Mẹ lời kinh, tiếng hát18370 quan thay 6

18370 quan thay 7
18370 quan thay 8
18370 quan thay 9

Cha xứ Phêrô dâng lời nguyện kết thúc buổi cung nghinh

18370 quan thay 10

Thầy phó tế công bố Phép Lành Tòa Thánh cho cộng đoàn giáo xứ

18370 quan thay 12
18370 quan thay 13
18370 quan thay 14

BTT Gx. Bái Xuyên

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top