Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật I mùa Vọng

gia đình cầu nguyện

Lời Chúa: “Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21, 36).

67. H. Tại sao gia đình các tín hữu phải hiệp thông?

T. Các gia đình tín hữu phải hiệp thông để giúp nhau nên thánh và trở nên hình ảnh sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa.

68. H. Huấn quyền dạy gì về vấn đề này?

T. Trong thư mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa năm 2002, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhắc nhở các tín hữu rằng: “Chính sự hiệp thông mật thiết trong gia đình Kitô giáo là hình ảnh hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa” (số 6). Khi nhìn vào một gia đình có “ngôi cha”, “ngôi mẹ” và “ngôi con” hiệp thông với nhau cách mật thiết, chúng ta hình dung được phần nào sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa.

Nghị lực sống: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận, để thật hạnh phúc cho chúng con nếu khi Chúa đến, chúng con vẫn đang tỉnh thức cầu nguyện và ở trong tư thế sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top