Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

Lời Chúa: “Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần” (Ga 1,33).

38. H. “Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần” nghĩa là gì?

T. “Tin kính Đức Chúa Thánh Thần” có nghĩa là thờ phượng Người là Thiên Chúa như thờ Chúa Cha và Chúa Con, vì Ngài là một trong Ba ngôi, đồng bản tính với Chúa Cha và Chúa Con. Và cũng có nghĩa là tin rằng Chúa Thánh Thần đến trong lòng ta, để đưa dẫn ta là con cái Thiên Chúa nhận biết Thiên Chúa là Cha trên trời. Được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, chúng ta có thể thay đổi bộ mặt thế giới. 113 [683-686]

Nghị lực sống: Lạy Con Một Thiên Chúa đang ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu ơn Thánh Thần xuống cho chúng con, xin cho chúng con biết sống hiệp thông để tôn thờ Chúa và trả lại cho Chúa những gì của Chúa như Chúa nói: “của Xê-da trả về cho Xê-da, của Thiên Chúa trả về cho Thiên Chúa”.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Scroll to Top