Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật Lễ Lá

Lời Chúa: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế và kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (x.Mc 8,31).

26. H. Chúa Giêsu có biết Người sẽ chết khi vào thành Giê-ru-sa-lem trong dịp lễ Vượt qua không?

T. Có. Chúa Giêsu đã ba lần báo trước về sự đau khổ và sự chết mà Người biết rõ và tự nguyện đi đến nơi chịu thương khó (Lc 9,51). 94 [557-560, 569-570]

Chúa Giêsu đã chọn lễ Vượt qua của người Do thái như một biểu tượng cho công việc mà người sắp hoàn thành trong cái chết và sống lại của Người. Như xưa người Do thái được giải thoát khỏi kiếp nô lệ người Ai cập, nay Chúa Giêsu cũng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết qua cuộc tử nạn và phục sinh của Người. 95 [571-573]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa đã báo trước và tự nguyện bước vào cuộc tử nạn, xin cho chúng con trong tuần thánh này biết đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa, để mai được hưởng trọn vẹn thành quả ơn cứu độ Chúa ban.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top