Học giáo lý Năm hiệp thông – Chúa nhật VI Phục sinh

Lời Chúa: “Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Đây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”         (Lc 22,19).

34. H. Muốn hiệp thông trọn vẹn và mật thiết nhất với Chúa Giêsu phục sinh, ta nên làm gì?

T. Ta nên dâng lễ và rước lễ thường xuyên, vì khi rước lấy Chúa Giêsu chúng ta được kết hợp nên một với Ngài như lời Ngài phán: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy”(Ga 6, 56).

35. H. Rước Chúa Giêsu thì được ơn gì?

 T. Được sống đời đời với Chúa: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy”    (Ga 6, 57).

Nghị lực sống: Lạy Chúa! qua Thánh lễ, chúng con được Lời Chúa và Mình Máu Chúa nuôi dưỡng. Nhờ có sự hiện diện của Chúa trong chúng con mà chúng con được sống, xin cho chúng con biết chia sẻ ân huệ Chúa ban cho mọi người chúng con gặp gỡ hàng ngày.

((Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)).

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top