Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XVIII thường niên

Lời Chúa: Vì chính chúng ta là Đền thờ của Thiên Chúa hằng sống, như lời Người phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân riêng của Ta” (x.2 Cr 6,16).

47. H. Nói Hội Thánh là “Đền thờ của Chúa Thánh Thần” nghĩa là gì?

T. Trong lòng thế giới, Hội Thánh là nơi Chúa Thánh Thần hiện diện. Quả thật, “hễ hai hay ba người tập họp nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ” (Mt 18,20). Hội Thánh có sự sống là do Thánh Thần của Chúa Kitô ban cho: Người sống trong Lời Chúa, và có mặt trong các dấu hiệu thánh là các Bí tích. Người sống trong lòng những người tin và Người tự tỏ mình bằng lời cầu nguyện của họ. Người hướng dẫn họ và đổ tràn đầy ân huệ của Người, ân huệ bình thường cũng như khác thường (Đặc sủng). Cả ngày nay nữa, ai tin cậy vào Chúa Thánh Thần có thể thực hiện được các phép lạ.128 [797-801, 809]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa Thánh Thần cho chúng con được làm con cái Thiên Chúa, được trở nên giống Chúa Giêsu, và được cùng với Chúa Giêsu chia sẻ sự sống và vinh quang của Ngài. Xin Chúa thanh tẩy chúng con sạch tội lỗi và những nết xấu, để biến chúng con trở nên trong sáng và thánh thiện, xứng đáng là đền thờ cho Thiên Chúa ngự.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Scroll to Top