Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa nhật XXIV thường niên

Lời Chúa: “Lạy Cha giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha… để tất cả nên một, như lạy Cha, Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (x.Ga 17,1.21). 

54. H. Các Kitô hữu “không Công giáo” có là anh chị em với chúng ta không?

T. Tất cả những ai đã được Rửa tội đều thuộc về Hội Thánh của Chúa Giêsu Kitô. Vì thế, những người đã được rửa tội, dù không hiệp thông trọn vẹn với Hội Thánh Công giáo, họ cũng được gọi cách chính đáng là Kitô hữu, và do đó họ là anh chị em với chúng ta. 130 [817-819]

55. H. Chúng ta phải làm gì cho việc hợp nhất Kitô hữu?

T. Trong lời nói và trong việc làm, chúng ta phải theo ước muốn của Chúa Kitô được thể hiện rõ qua lời cầu xin của Người: “Xin cho chúng nên một” (Ga 17, 21). 131  [820-822]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, xin loại bỏ gương xấu chia rẽ nơi mỗi người chúng con, để chúng con biết làm chứng cho thế giới: chúng con là môn đệ Chúa và là anh chị em của nhau.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top