Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Chúa Nhật XXV thường niên

giáo hội thánh thiện

Lời Chúa: “Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em, vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh” (x.1 Pr 1, 15-16).

56. H. Tại sao Hội Thánh có đặc tính là thánh thiện?

T.  Hội Thánh là Thánh, không phải là tất cả các thành phần của Hội Thánh đều thánh, nhưng vì Thiên Chúa chí thánh là nguồn gốc của Hội Thánh, và Người hành động trong Hội Thánh. Mọi phần tử của Hội Thánh được thánh hóa nhờ phép Rửa tội. 132 [823-829]

Mỗi khi ta để cho Thiên Chúa Ba Ngôi hành động trong ta, tình yêu ta lớn lên, ta được thánh hóa và chữa lành. Chính Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta qua ân sủng của Ngài.

Nghị lực sống: Lạy Chúa, Chúa thật là Đấng Thánh, xin Chúa biến đổi chúng con như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng và dân tư tế của Người để dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giêsu Kitô (x.1 Pr 2,5).

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top