Học giáo lý Năm Hiệp Thông – Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô

Lời Chúa: “Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được tràn đầy một Thần Khí duy nhất” (1 Cr 12,13).

39. H. Chúa Thánh Thần có vai trò nào trong đời sống Chúa Kitô?

T. Tất cả công việc của Chúa Giêsu chỉ có thể hiểu được là do Chúa Thánh Thần tác động. Sự hiện diện của Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng ta gọi là Thánh Thần được biểu lộ cách hoàn toàn trong suốt cuộc đời Chúa Giêsu. Từ việc truyền tin Ngôi Lời Nhập Thể, tới sự phục sinh vinh hiển và đến việc thánh hóa bánh rượu thành Mình Máu Chúa Kitô qua mỗi Thánh Lễ. (Mt 1,18), (Lc 4,16-19), (Mc 1,12), (Ga 19,30), (Ga 20,22), (Ga 20,21)… 114 [689-691, 702-731]

Nghị lực sống: Lạy Chúa, nhờ Chúa Thánh Thần thánh hóa bánh rượu trở nên Mình Máu Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến tôn sùng, và siêng năng cử hành hiện tại hóa việc Chúa đã chịu chết và sống lại vinh quang, để đáng được hưởng nhờ ơn cứu chuộc Chúa ban.

(Trích sách Giáo lý năm mục vụ Hiệp Thông 2020-2021.)

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top