Hội con Đức Mẹ Mân Côi giáo xứ Vạn Thắng – Tụy Hiền mừng lễ quan thầy

Ngày 08/10/2022 vừa qua, 192 thành viên trong Hội con Đức Mẹ Mân Côi của hai giáo xứ Vạn Thắng và Tụy Hiền đã cùng quy tụ tại nhà thờ Tụy Hiền trong ngày mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi quan thầy.

Vào lúc 8h00 sáng, cộng đoàn cùng nguyện kinh bắt đầu giờ làm việc tháng Mân Côi. Kế đó, 6 đội hoa của hai Giáo xứ cùng hiệp lòng tiến dâng lên Mẹ những bông hoa tươi chan hòa hương sắc.  

Sau buổi dâng hoa là cuộc cung nghinh Đức Mẹ Mân Côi chung quanh làng và nhà thờ. Cộng đoàn vừa tiến bước vừa cất cao lời kinh tiếng hát, đọc Kinh Cầu Đức Bà và lần hạt mân côi.

Cuộc rước kết thúc tại tiền sảnh nhà thờ, sau đó cộng đoàn bước vào Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi do cha xứ Antôn chủ sự.

Trong bài giảng lễ, Cha xứ đã nói về ý nghĩa của ngày lễ, hình ảnh Đức Mẹ Mân Côi, giải thích về cỗ tràng hạt, cách thức lần hạt với những ơn ích Đức Mẹ hứa ban qua việc lần hạt mân côi và cổ vũ mọi thành viên gia tăng đọc Kinh Kính Mừng thật sốt sắng.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho các thành viên hội Con Đức Mẹ Mân Côi luôn noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ, sống hiệp nhất yêu thương, nhiệt tâm tìm gặp Chúa nơi tha nhân với niềm vui phục vụ.

Giáo xứ Tụy Hiền

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top