Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Giáo tỉnh miền Bắc tĩnh tâm quý 4 năm 2023

Sáng thứ Ba, ngày 21/11/2023, gần 30 đơn vị thuộc Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (ĐMHCG) đến từ khắp nơi trong Giáo tỉnh miền Bắc quy tụ về Giáo xứ Vỉ Nhuế trong kỳ tĩnh tâm quý 4 năm 2023.

Hiện diện trong kỳ tĩnh tâm có Cha Giu-se Trần Văn Hưng – Đặc trách và linh hướng Hội ĐMHCG Giáo tỉnh miền Bắc, Cha Vi-xen-tê Trần Trí Tuệ – Phó Đặc trách Hội ĐMHCG Giáo tỉnh miền Bắc, Cha Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Văn Hà – chính xứ Vỉ Nhuế, quý cha Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, quý cha, và các hội viên đến từ khắp các nơi trong Giáo tỉnh.

Vào lúc 7h30, với chủ đề “Mùa Vọng trông chờ Chúa đến“, Cha Giu-se Trịnh Ngọc Hiên, CSsR. đã giúp cho các hội viên và cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin trong năm qua về những thiếu xót của mình và sửa chữa lỗi lầm, chuẩn bị tâm hồn chờ đón Chúa đến. Cùng với đó, ngài đưa ra định hướng cho năm tiếp theo về hoạt động của Hội. Kế đó, Cha Đặc trách Giu-se đã giải thích và nói lên ý nghĩa của linh ảnh ĐMHCG và những ơn lành mà Đức Mẹ đã ban cho mỗi người.

Sau giờ tĩnh tâm, các hội viên cùng với quý cha rước linh ảnh ĐMHCG xung quanh khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Vỉ Nhuế. Kết thúc cuộc rước kiệu là Thánh lễ do Cha Vi-xen-tê Trần Trí Tuệ, CSsR. chủ tế. Trước đó, Cha Đặc trách Giu-se và Cha xứ Gio-an Bao-ti-xi-ta thực hiện nghi thức kết nạp các hội viên mới trong Giáo xứ Vỉ Nhuế.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Đặc trách Giu-se đã nói lên ý nghĩa về việc Đức Mẹ dâng mình vào Đền thánh: Đức Mẹ là Người đã thuộc trọn về Thiên Chúa, nay được thân phụ mẫu dâng vào Đền thánh theo luật của Mô-sê và của người Do Thái. Mẹ luôn sống theo thánh ý của Thiên Chúa, qua việc xin vâng khi sứ thần truyền tin để sống trọn thánh ý Thiên Chúa, và trở nên người cưu mang Đấng Cứu thế. Mỗi Ki-tô hữu đã được thánh hiến cho Thiên Chúa qua bí tích Rửa Tội, đã thuộc trọn về Chúa, và cùng đích của mỗi Ki-tô hữu là được hưởng hạnh phúc cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ban cho các hội viên và tất cả mọi người ngày thêm lớn lên về đời sống đức tin, đức cậy, đức mến, và lòng yêu mến Đức Mẹ nồng nàn.

Bài viết: BTT Gx. Vỉ Nhuế
Ảnh: BTT Gx. Thái Hà

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top