Hội Legio miền Kim Bảng mừng Lễ Truyền Tin tại Giáo xứ Tân Lang

Cùng với Giáo hội mừng Lễ Truyền Tin Con Thiên Chúa nhập thể, sáng thứ Hai, ngày 08/4/2024, các hội viên Legio miền Kim Bảng tổ chức mừng lễ tại Giáo xứ Tân Lang.

Theo thông lệ, cứ vào dịp Lễ Truyền Tin, các hội viên Legio Mariae sẽ dâng mình và đoàn thể cho Đức Mẹ qua lời tuyên hứa “Lạy Nữ Vương là Mẹ con, toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ”.

Đúng 10h00 các hội viên cùng tham dự Thánh lễ do Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khích, chính xứ Tân Lang chủ sự. Đồng tế có Cha linh giám Gio-an Bao-ti-xi-ta Vũ Mạnh Thái, quý cha cùng sự tham dự của quý cộng đoàn Giáo xứ sở tại.

Trong bài giảng Lời Chúa, Cha An-tôn Trần Văn Mạnh, chính xứ Bút Sơn mời gọi các hội viên hãy noi gương Mẹ, sống sự khiêm nhường thẳm sâu, hạ mình vâng phục thánh ý Thiên Chúa, đồng thời biết cưu mang và chia sẻ Lời Chúa đến mọi người.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện có lời cám ơn quý cha cùng cộng đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện đặc biệt cho Legio Mariae miền Kim Bảng.

Ước mong, với việc chuyên chăm sử dụng vũ khí sắc bén là lời kinh Mân Côi, cùng với sự chuyển cầu của Đức Mẹ, các hội viên Legio sẽ đưa nhiều người trở về và tin nhận vào tình yêu Thiên Chúa.

BTT Gx. Tân Lang

Print
Email
Scroll to Top