Hồng ân tiên khấn dòng Mến Thánh Giá Hà Nội năm 2023

Trước mặt Đức Hồng y Phê-rô và trong tay chị Tổng Phụ trách Tê-rê-xa, con tuyên khấn với Thiên Chúa toàn năng: sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó, Vâng Phục một năm theo Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội dòng này, để cùng với chị em bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá”. Lời tuyên khấn đầy tâm tình và xác tín trên đây đã được 16 tân khấn sinh của Hội dòng long trọng khấn hứa cùng Thiên Chúa trong Thánh lễ do Đức Hồng y Phê-rô chủ sự vào lúc 9h00, thứ Ba, ngày 22/8/2023.

Tràn ngập niềm vui trong ngày hồng phúc, với nến sáng trên tay các tân khấn sinh cùng ông bà cố và đoàn đồng tế tiến bước vào ngôi nhà nguyện của Hội dòng trong lời ca đầy hân hoan “Tiến bước vào nhà Chúa cất cao lời ca, phúc thay đời tận hiến sống trong tình Cha.”

Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của Đức cha Lô-ren-sô Chu Văn Minh, nguyên Giám mục phụ tá TGP Hà Nội, Cha Tổng Đại diện An-tôn Nguyễn Văn Thắng, Cha Tuyên úy Tô-ma A-qui-nô Nguyễn Xuân Thủy, quý cha trong Tổng Giáo phận, quý tu sĩ, quý ông bà cố, quý khách cùng đông đảo ân thân nhân và gia đình của các tân khấn sinh.

Nhắn nhủ cùng các khấn sinh trong ngày lãnh nhận hồng ân tiên khấn, trong bài giảng lễ, Đức Hồng y mời gọi chị em “Để có thể thanh luyện tình yêu của mình dành cho Chúa qua lời khấn, các chị em hãy nhìn lên mẫu gương của Đức Trinh nữ Ma-ri-a luôn sống hiền lành và khiêm nhường. Đó cũng là điều kiện để chị em có thể trung thành với lời tuyên khấn.

Sau bài giảng lễ, Đức Hồng y đã chủ sự nghi thức tuyên khấn lần đầu cho 16 tân khấn sinh qua ba phần chính. Trước hết là nghi thức tuyển chọn và lời cam kết công khai; Kế đó là nghi thức chính yếu với lời tuyên khấn của các Tập sinh; và Sau cùng là nghi thức diễn nghĩa với việc trao khăn lúp, Hiến chương và Nội quy. Trong niềm xác tín sâu xa vào tình yêu Thiên Chúa, các khấn sinh đã can đảm bước lên ký kết giao ước tình yêu với Đức Ki-tô, là đối tượng duy nhất mà quý chị hằng ước mong, để được cùng Người bước đi trong linh đạo Mến Thánh Giá.

Khép lại nghi thức, cộng đoàn sốt sắng tham dự Bàn tiệc Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn Chúa vì hồng ân thánh hiến mà Thiên Chúa đã trao ban cho Hội dòng, cách riêng là các tân khấn sinh.

Sau lời nguyện hiệp lễ, theo truyền thống của Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội, mỗi tân khấn sinh tuyên khấn lần đầu, sẽ nhận cầu nguyện cách đặc biệt trong suốt đời sống dâng hiến của mình cho một giáo xứ do Chị Tổng Phụ trách chỉ định. Theo đó có 16 giáo xứ trong Tổng Giáo phận đã được quý chị em cầu nguyện, đó là: Giáo xứ Hòa Khê, Lường Xá, Cẩm Cơ, Nhân Khang, Ngọc Lũ, Mạc Thượng, Kẻ Nghệ, Thạch Bích, Trung Kỳ, Đại Ơn, Lưu Xá, Bích Trì, Thượng Lao, Mỹ Thượng, Canh Hoạch và Giáo xứ An Hòa.

Nguyện xin tình yêu với Đức Giê-su Ki-tô chịu đóng đinh luôn thúc đẩy chị em sống triển nở trong ơn gọi và bền chí kiên tâm mà trung thành giữ vững những điều đã tuyên khấn.

Ban Văn Hóa
Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Đại Chủng Viện Hà Nội

Học Viện Lê Tùy

Dòng Tu

Lên đầu trang