Họp mặt Ban Điều hành Hiệp đoàn Phêrô và Phaolô giáo hạt Chính Tòa

Sau gần hai năm tạm hoãn sinh hoạt vì dịch bệnh, Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phêrô và Phaolô giáo hạt Chính Tòa đã tổ chức buổi họp mặt Ban Điều hành Hiệp đoàn và các Xứ đoàn trong Giáo hạt. Ngày họp mặt được diễn ra vào lúc 19h30, ngày 23/3/2022 tại khu nhà C trong khuôn viên Tòa Tổng Giám Mục.

Nội dung của buổi họp mặt gồm báo cáo tình hình xứ đoàn tại các giáo xứ cũng như triển khai các công việc sắp tới của Hiệp đoàn.

Hiện diện trong buổi họp mặt có cha Giuse Đào Trọng Thành – Tuyên úy Liên đoàn Đaminh Saviô, cha Gioan Nguyễn Đức Phú, CssR – Tuyên úy Hiệp đoàn Phêrô và Phaolô, quý Sơ Trợ úy, quý Ban Điều hành Hiệp đoàn và gần 40 anh chị em Huynh trưởng trong Ban Điều hành Xứ đoàn đến từ các giáo xứ trong giáo hạt Chính Tòa.

Nhằm giúp cho quý Cha Tuyên úy và Ban điều hành Hiệp đoàn nắm bắt rõ hơn về tình hình hoạt động của các xứ đoàn trong thời gian tạm hoãn vì đại dịch Covid, mỗi Xứ đoàn đã cử ra một đại diện để báo cáo tình hình hoạt động. Tiếp đó, anh Trưởng Hiệp đoàn đã triển khai các công việc sắp tới như: Lễ quan thầy Hiệp đoàn vào ngày 29/6; Tổ chức các khóa Sa mạc vào dịp hè; Bầu Ban Điều hành Hiệp đoàn mới… Bên cạnh đó, buổi họp cũng góp ý cho việc huấn luyện Dự trưởng trong thời gian qua nhằm giúp cho công tác huấn luyện được phát triển tốt hơn. Anh chị em đã sôi nổi góp ý cho từng mục công việc cũng như vạch ra được một số đường hướng hoạt động chung của Hiệp đoàn.

Ngày họp mặt đã hâm nóng ngọn lửa nhiệt huyết cho Hiệp đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Phêrô và Phaolô và cho các Xứ đoàn, để nhờ đó anh chị em gắn kết mật thiết với nhau hơn và hăng say phục vụ các em thiếu nhi tại các Giáo xứ trong Giáo hạt Chính Tòa.

BTT Hiệp đoàn TNTT Phêrô và Phaolô

Scroll to Top