Huấn luyện thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tại giáo hạt Nam Định

Tại giáo xứ Nam Định ngày 11 tháng 01 năm 2020 đã diễn ra chương trình huấn luyện thử nghiệm cho gần 400 thành viên của các Hội đồng mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) và các ban mục vụ (BMV) trong giáo hạt Nam Định. Đây là lần đầu tiên trong Tổng Giáo Phận tổ chức buổi huấn luyện mang tính chất cấp giáo hạt.

Chương trình được thực hiện theo lời mời gọi, khích lệ của Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Cha đặc trách giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội Giuse Nguyễn Văn Liên, cùng với sự quan tâm của Cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Hy, quý Cha xứ trong Giáo hạt, Cha đặc trách giáo dân giáo hạt Nam Định.

Trong chương trình huấn luyện, các thành viên HĐMVGX và các BMV đã lần lượt nghe các đề tài chia sẻ của quý Cha với những nội dung phong phú và kinh nghiệm mục vụ quý báu.

Khởi đầu là bài chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Viết Hiệp, đặc trách giáo dân giáo tỉnh Hà Nội, chia sẻ những hoạt động của Ủy ban giáo dân, đặc biệt ngài nhấn mạnh đến vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong HĐMVGX và BMV trong tinh thần cộng tác và liên đới.

Tiếp theo giờ gặp gỡ là bài chia sẻ của Cha đặc trách giáo dân giáo hạt Nam Định Giuse Nguyễn Văn Hữu về chủ đề: “Tông đồ giáo dân theo công đồng Vaticano II”. Cha đã lược lại vai trò của người giáo dân trong dòng lịch sử của Giáo Hội, đặc biệt nhấn mạnh mỗi người giáo dân nên ý thức chúng ta chỉ là một chi thể để làm nên một thân thể Chúa Kitô, mỗi thành viên trong HĐMVGX và BMV liên kết mật thiết với Cha xứ và các thành viên để chu toàn trách vụ được trao phó theo đúng tinh thần của Giáo Hội.

Sau bài chia sẻ của Cha đặc trách giáo dân giáo hạt, là lời giới thiệu cuốn sách “Quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ”  của Cha đặc trách ủy ban giáo dân Tổng giáo phận Giuse Nguyễn Văn Liên. Cuốn Quy chế được xây dựng trên nền tảng Giáo Luật và tập quán của địa phương với những quy định chung cho từng thành viên trong HĐMVGX về trách vụ và quyền hạn. 

Khép lại giờ chia sẻ là bài huấn từ của Đức Tổng Giám Mục Giuse. Ngài kêu gọi mọi người ý thức về trách vụ của mình. Dù ở bậc sống nào thì mọi người cũng có nền tảng chung là người tín hữu. Ngài đặc biệt thao thức và nhấn mạnh về vấn đề đào tạo giáo lý cho các thành viên HĐMVGX. Bởi nhờ Bí tích Rửa Tội chúng ta được tham dự vào ba chức năng: ngôn sứ, tư tế, và vương đế. Đặc biệt là việc thực hiện căn tính truyền giáo của Giáo Hội: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Thầy, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần” (Mt 28,19).

Cao điểm của buổi gặp gỡ là Thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội do Đức Tổng Giám Mục Giuse chủ sự cùng với sự đồng tế của quý Cha trong giáo hạt Nam Định và quý Cha đặc trách giáo dân các giáo hạt trong Tổng Giáo Phận. 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn hiện diện có lời tri ân và chúc mừng Tết Nguyên Đán 2020 tới Đức Tổng Giuse, quý Cha và cộng đoàn hiện diện. Buổi gặp gỡ kết thúc với bữa tiệc tất niên mang đậm hương vị tình Chúa, tình người.

Ước mong buổi gặp gỡ mang lại nhiều hiệu quả tốt đẹp, mỗi thành viên trong các HĐMVGX và BMV cùng cộng tác với Cha xứ và với nhau để xây dựng giáo xứ ngày càng thăng tiến về mọi mặt.

17245 giao hat nam dinh 5

Linh mục Giuse Nguyễn Viết Hiệp, Đặc trách giáo dân Giáo tỉnh Hà Nội

17245 giao hat nam dinh 5

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu, Đặc trách giáo dân giáo hạt Nam Định17245 giao hat nam dinh 5

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Liên, Đặc trách giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội17245 giao hat nam dinh 5

Đức TGM Giuse chia sẻ trước Thánh lễ

17245 giao hat nam dinh 5
17245 giao hat nam dinh 5
17245 giao hat nam dinh 2

Thánh lễ Tất niên17245 giao hat nam dinh 217245 giao hat nam dinh 2

Công bố Tin Mừng17245 giao hat nam dinh 2

Đức TGM Giuse chia sẻ trong Thánh Lễ

17245 giao hat nam dinh 2
17245 giao hat nam dinh 2

Đại diện cộng đoàn dâng của lễ17245 giao hat nam dinh 217245 giao hat nam dinh 217245 giao hat nam dinh 2

17245 giao hat nam dinh 2

Đại diện cộng đoàn chúc mừng xuân mới Đức TGM Giuse cùng quý Cha

17245 giao hat nam dinh 2
17245 giao hat nam dinh 2
17245 giao hat nam dinh 9

Tiệc Tất niên tại Trung tâm Mục vụ giáo xứ Nam Định

BTT Gx. Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top