Khai mạc tam nhật Chầu Thánh Thể tại giáo xứ Tiêu Động Thượng

Hướng đến ngày Chầu lượt của Giáo xứ thay mặt Địa phận vào Chúa Nhật I Mùa Chay sắp tới, tại giáo xứ Tiêu Động Thượng vào lúc 18h30 thứ Năm, ngày 27/02/2020, đã diễn ra Thánh lễ và giờ Chầu khai mạc tuần tam nhật kính Thánh Thể. Đông đảo các em Thiếu nhi Thánh Thể và mọi thành phần dân Chúa đã sốt sáng tham dự Thánh lễ và giờ Chầu trong tâm tình cảm tạ và tôn vinh Chúa Giê-su Thánh Thể.

Mở đầu Thánh lễ, cha giám quản Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp đã nêu cao tinh thần chuẩn bị cho ngày chầu lượt của Giáo xứ. Cha mời gọi mọi người không chỉ dừng lại ở những chuẩn bị trang trí bên ngoài, những mỗi người hãy quan tâm sửa soạn tâm hồn cho thật xứng đáng để đón mừng ngày trọng đại của Giáo xứ.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha giám quản Phaolô mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy biết tận dụng thời gian thuận tiện của Mùa Chay Thánh để chạy đến với Bí tích Hòa giải, giao hòa với Thiên Chúa, với các thành viên trong gia đình và với anh chị em lối xóm. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa chúng ta, đi trong đường lối của Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh Người truyền dạy, ngõ hầu mỗi người được sống trong ân sủng và bình an của Chúa.

Giờ Chầu Thánh Thể khai mạc tuần tam nhật được diễn ra ngay sau Thánh lễ. Các em Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn thánh Phê-rô Hiếu và toàn thể cộng đoàn cùng hiệp lòng dâng lên Chúa Giê-su Thánh Thể tâm tình thờ lạy, tôn vinh, chúc tụng và cảm tạ qua những câu kinh, lời ca tiếng hát đong đầy tâm tình yêu mến của mỗi người.

17499 khai mac chau 5Cha giám quản Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp công bố và chia sẻ Lời Chúa17499 khai mac chau 5Giờ Chầu khai mạc tuần tam nhật tôn vinh Thánh Thể17499 khai mac chau 5Đón nhận Bí tích Giao Hòa
17499 khai mac chau 517499 khai mac chau 5

Giờ Chầu Thánh Thể kết thúc vào lúc 20h00

BTT Gx. Tiêu Động Thượng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top