Khai mạc tháng hoa tại giáo xứ Tụy Hiền

Trong tâm tình yêu mến Mẹ Maria, ngày 30/4/2021, đoàn con giáo xứ Tụy Hiền và Vạn Thắng cùng với các giáo họ đã qui tụ về giáo xứ Tụy Hiền, để hiệp thông với nhau, đặc biệt với 120 em thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ.

Đúng 7h30, cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ đã chủ sự xướng Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Kế đó, để tỏ lòng kính mến Đức Mẹ, cộng đoàn cùng sốt sắng đọc Kinh Cầu Đức Bà, kinh Lạy Nữ Vương và Kinh Hãy Nhớ.

Lòng tôn kính Mẹ được diễn tả rõ nét hơn với vãn hoa do các em thiếu nhi dâng kính. Những bó hoa lung linh sắc màu, hòa quyện trong lời ca tiếng hát thay cho tâm tình của toàn thể cộng đoàn tiến dâng lên Mẹ.

Sau giờ dâng hoa, cộng đoàn cung nghinh tượng Đức Mẹ Fatima chung quanh khuôn viên nhà thờ và sốt sắng cử hành Thánh lễ tôn vinh Mẹ.

BTT Gx. Tụy Hiền

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top