Khai mạc Tiền Đại phúc tại giáo xứ Sở Hạ

Tối thứ Bảy ngày 13/01/2018, Cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong và Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, bề trên DCCT Hà Nội, đã tới Giáo xứ Sở Hạ dâng Thánh Lễ khai mạc tiền đại phúc cho giáo xứ.

Giáo xứ Sở Hạ (thôn Sở Hạ, xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội) hiện do cha Phaolô Phạm Văn Mạnh làm Giám quản.

Giáo xứ hiện có khoảng hơn ba ngàn giáo dân, bao gồm các giáo họ: Thụy Xuyên, Xâm Dương và Xâm Động.

Liên quan đến chương trình Đại phúc, năm 1925, khi mời gọi Dòng Chúa Cứu Thế đến thành lập Dòng tại Việt Nam, Thánh bộ Truyền giáo khi ấy đã chính thức trao cho các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế nhiệm vụ mở các tuần đại phúc và giảng tĩnh tâm nhằm giúp các giáo xứ canh tân đời sống Đức tin. Vì thế, tại Việt Nam, Đại phúc trở thành hoạt động mục vụ chuyên biệt của Dòng Chúa Cứu Thế.

Bản qui chế Đại phúc của Hội Dòng xác định: “Đại phúc là thừa tác vụ ngoại thường trong sứ mạng loan báo ơn cứu độ nhằm giúp cộng đoàn Dân Chúa hối cải và canh tân“. Việc cử hành Đại phúc gồm ba giai đoạn: Tiền phúc – Đại phúc – Hậu phúc.

Tiền phúc là thời gian giúp mỗi giáo dân và toàn thể giáo xứ chuẩn bị cách tốt nhất để đón tuần hồng ân Đại phúc. Mở đầu thời gian tiền phúc là ba ngày tĩnh tâm khai mạc Tiền phúc, chuẩn bị tâm hồn và hướng dẫn các giáo hữu đón Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – bổn mạng của Tuần Đại phúc, thăm viếng các gia đình. Suốt khoảng thời gian một hoặc hai tháng sau đó – tuỳ hoàn cảnh của mỗi giáo xứ, kiệu Đức Mẹ Hằng Cứu giúp sẽ thăm viếng hết mọi gia đình trong giáo xứ. Đây là hoạt động quan trọng nhất của tuần Đại phúc DCCT. Có thể nói, đại phúc thành công hay thất bại tuỳ thuộc vào việc các giáo hữu đón nhận Mẹ Hằng Cứu Giúp như thế nào.

Sau khi kiệu Đức Mẹ thăm viếng hết mọi gia đình, Tuần Đại phúc sẽ chính thức bắt đầu.

Tuần Đại phúc tại giáo xứ Sở Hạ sẽ diễn ra vào tuần 5 Mùa chay trong năm 2018 này.

Xin hiệp ý cầu nguyện cùng giáo xứ Sở Hạ và các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế trong công việc thánh thiện này để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến và ơn đại phúc tuôn đổ trào tràn trên giáo xứ Sở Hạ, để mọi người, mọi nhà được đổi mới trong ân sủng và tình thương của Thiên Chúa.

13270 so ha 6
13270 so ha 6
13270 so ha 6
13270 so ha 6
13270 so ha 6
13270 so ha 6

Hà Thạch

Print
Email
Scroll to Top