Kinh cầu nguyện năm Truyền giáo và Công nghị TGP Hà Nội

Kinh năm công nghị

Kinh Cầu nguyện

cho việc truyền giáo và tổ chức Công nghị giáo phận năm 2022

Lạy Thiên Chúa toàn năng chí thánh, vì tình yêu đối với thế gian, và khao khát ban ơn cứu độ cho mọi người, Chúa đã sai Con Một là Chúa Giêsu Kitô, đến trần gian để ở với chúng con, rao giảng về tình thương Chúa và chết trên thập giá để chuộc tội chúng con. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. 

Chúng con cảm tạ Chúa, đã ban Hồng ân Đức tin cho Dân tộc Việt Nam chúng con, qua các vị Thừa sai của Giáo hội. Nhờ công lao khó nhọc của các bậc Tiền nhân, nhất là nhờ mưa hồng ân Chúa tưới gội, cây Đức tin đã đâm chồi nẩy lộc và đang sinh hoa kết trái dồi dào trên quê hương đất nước thân yêu của chúng con.

Để kỷ niệm một trăm mười (110) năm Công đồng Kẻ Sở và bốn trăm năm (400) chúng con được đón nhận Tin Mừng tại thành Thăng Long, Gia đình Tổng Giáo phận Hà Nội chúng con cử hành một Công nghị chung, với quyết tâm củng cố và thăng tiến đời sống Đức tin, nhất là nỗ lực dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng, trước những đổi thay và thách đố trong xã hội hôm nay. 

Xin Chúa soi sáng và đổ tràn Thánh Thần xuống trên mọi thành phần Dân Chúa, để chúng con cùng nhau nỗ lực canh tân đời sống Đức tin, làm cho Đức tin sinh hoa kết trái trong đời sống hằng ngày. Xin Chúa nối kết chúng con nên một trong tình yêu Chúa, để cùng nhau loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Chúa bằng cuộc sống yêu thương, góp phần xây dựng xã hội nhân ái và an bình.  

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Cả Giuse, Thánh Phêrô Đường mà chúng con nhận làm Quan Thày cho Công Nghị và các Thánh Tử đạo Giáo phận Hà Nội, xin Chúa thương nhận lời cầu nguyện và chúc lành cho chúng con. Amen.

Imprimatur, Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2021

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top