Lễ Lá 2022 tại giáo xứ Tụy Hiền

Chúa nhật ngày 10/4/2022, giáo xứ Tụy Hiền long trọng cử hành Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh 2022.

Đúng 6h30, cộng đoạn tập trung tại Đền Thánh Giá, đền này ghi dấu chân của các vị thừa sai đáng kính là Đức cha Retord Liêu và Đức Cha Pierre-Jean-Marie Gendreau Đông.

Sau nghi thức làm phép lá do cha xứ Antôn Nguyễn Văn Độ cử hành, cộng đoàn sốt sắng tưởng nhớ biến cố Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem qua cuộc rước trọng thể. Trên đường rước, mọi thành phần dân Chúa vang lời ca của dân Do Thái xưa “Hoan hô Thế Tử nhà Đavid, vạn tuế Đấng ngự đến nhân danh Chúa”.

Khi đoàn rước tiến vào thánh đường, Cha chủ sự xông hương bàn thờ và đọc lời nguyện nhập lễ. Bài thương khó được cất lên trong bầu khí sốt sắng và trang nghiêm đưa mọi người bước vào Tuần Thánh – Tuần tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết đau thương của Chúa Giêsu mang lại ơn cứu chuộc cho loài người.

BTT Gx. Tụy Hiền

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top