Lịch truyền hình trực tiếp phụng vụ Tuần Thánh 2020 từ Hà Nội

Ban truyền thông TGP Hà Nội truyền hình trực các Giờ đạo đức và Phụng vụ Tuần Thánh trên website tgphanoi.org hoặc tonggiaophanhanoi.org | trên Youtube tại kênh TGP Hà Nội | trên facebook tại: facbook.com/tonggiaophanhanoi.org/live

Để việc tham dự có tính hiện thực thời gian, xin quý ông bà và anh chị em theo dõi tại các địa chỉ ở trên, không xem trên các kênh phát lại. Hiện tại Truyền thông TGP Hà Nội chỉ chia sẻ duy nhất đường truyền tới trang của giáo xứ Chính Toà: chinhtoa.tgphanoi.org | YouTube: Giáo xứ Chính Toà.

Quý vị nhớ Đăng Ký kênh YouTube TGP Hà Nội để nhận được thông báo đường truyền cho các buổi trực tuyến trong tuần.

Thứ 2

5h30: Thánh Lễ: https://youtu.be/JH5HxzEstHU

10h00: Ngắm trọng thể 15 sự Thương Khó: https://youtu.be/5MvGfbLiG7w

15h00: Giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa: https://youtu.be/Dlq6CG-xp-U

18h00: Giảng tĩnh tâm: Lm. Bruno Phạm Bá Quế: https://youtu.be/Xv0vG6R6jF8

18h30: Thánh Lễ: https://youtu.be/Xv0vG6R6jF8

Thứ 3

5h30: Thánh Lễ: https://youtu.be/dJErGS44F0w

9h30: Ngắm trọng thể 15 sự Thương Khó: https://youtu.be/L4ZANgTovdE

15h00: Giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa: https://youtu.be/rixAgfHYbMA

18h00: Giảng tĩnh tâm: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: https://youtu.be/JkNJmaer_e4

18h30: Thánh Lễ: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: https://youtu.be/JkNJmaer_e4

Thứ 4

5h30: Thánh Lễ: https://youtu.be/U_lZB-nuT9Q

9h30: Ngắm trọng thể 15 sự Thương Khó: https://youtu.be/5oowYCzG7ZA

15h00: Giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa: https://youtu.be/hyqJMQfpx0M

18h00: Giảng tĩnh tâm: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: https://youtu.be/q5_YWo0m3rI

18h30: Thánh Lễ: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên: https://youtu.be/q5_YWo0m3rI

Thứ 5

9h00: Thánh Lễ Truyền Dầu: https://youtu.be/rIohPLM526I

15h00: Giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa

18h00: Thánh Lễ Tiệc Ly: https://youtu.be/BgnXGiJmY_0

Thứ 6

9h30: Ngắm trọng thể – Ngắm Rằng

15h00: Giờ kính Lòng Thương Xót Chúa – ngày thứ nhất trong tuần cửu nhật

17h00: Đi Đàng Thánh Giá: https://youtu.be/olzhkkL2JTw

18h00: Nghi thức Suy tôn Thánh Giá: https://youtu.be/lTIte9E66yw

Thứ 7

9h30: Ngắm trọng thể 15 sự Thương Khó Đức Mẹ: https://youtu.be/Ons-prp3sug

15h00: Giờ kính Lòng Thương Xót Chúa – ngày thứ hai trong tuần cửu nhật: https://youtu.be/yiO4ZhjnIEE

20h00 Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: https://youtu.be/zBKpZixKUb8

Chúa nhật Phục Sinh

7h00: Thánh Lễ: https://youtu.be/7rnNsnexxO4               

10h00: Thánh lễ đại triều: https://youtu.be/vZaVC_LQLzY

(Trong Thánh lễ này, Đức TGM Giuse sẽ ban Phép lành với ơn Toàn xá cho cả những ai tham dự trực tiếp qua truyền hình)

15h00: Giờ Chầu Thánh Thể kính Lòng Thương Xót Chúa – ngày thứ ba trong tuần cửu nhật: https://youtu.be/VwKViQZ-R0E

18h00: Thánh Lễ: https://youtu.be/BwZZmzLArF0

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top