Liên xứ Gò Cáo, Yên Kiện và Tân Hội dâng hoa kính Đức Mẹ Mân Côi

Trong tinh thần của năm Hiệp hành, vào lúc 14h00 ngày 16/10/2022, ba giáo xứ Gò Cáo, Yên Kiện và Tân Hội đã quy tụ về giáo xứ Gò Cáo để cùng nhau hiệp lòng dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa Mân Côi.

Cứ mỗi độ tháng Mười về, khắp nơi trên toàn thế giới, đặc biệt ở Việt Nam tại các nhà thờ, các gia đình lại vang lên lời kinh Mân côi để kính dâng lên Mẹ Maria và để đáp lại lời mời Mẹ nhắn nhủ khi xưa: Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi. Hòa cùng tinh thần tuyệt đẹp đó là buổi dâng hoa đồng tiến liên xứ Gò Cáo, Yên Kiện và Tân Hội cùng đội hoa khách mời đến từ giáo xứ Chúc Lý đã được cử hành tại quảng trường giáo xứ Gò Cáo với đông đảo bà con giáo hữu sốt sắng tham dự.

Cao điểm của ngày gặp gỡ liên xứ là Thánh lễ đồng tế do cha Phêrô Nguyễn Văn Huy, giám quản giáo xứ Yên Kiện chủ sự.

Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Luca Nguyễn Văn Trì, chính xứ Gò Cáo đã nói lên tâm tình tạ ơn và chào mừng quý Cha, quý Sơ, quý cộng đoàn ba giáo xứ và đội hoa khách mời đến từ giáo xứ Chúc Lý. Đồng thời mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho giáo hội, giáo phận và giáo xứ trong công cuộc Truyền giáo.

Trong lời mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho sự “Hiệp hành” của ba giáo xứ luôn gắn kết trong đức tin, trong tình Chúa và tình người. Cùng nhau thực thi lời Chúa để loan truyền danh Chúa cho mọi người xung quanh.

Chia sẻ trong phần phụng vụ Lời Chúa, cha Giuse Trần Văn Thắng, chính xứ Tân Hội đã nhấn mạnh đến tinh thần Hiệp thông của ba giáo xứ và tinh thần truyền giáo của mỗi người cũng như việc cầu nguyện bằng kinh Mân côi trong giáo xứ, trong gia đình để Mẹ luôn đồng hành với mọi người.

Thánh lễ được khép lại với lời cảm ơn của cha chính xứ Gò Cáo và lời nhắc hẹn vào chiều Chúa nhật ngày 23/10/2022, ba giáo xứ gặp lại tại giáo xứ Yên Kiện và Chúa nhật ngày 30/10/2022 cuối tháng tại giáo xứ Tân Hội.

BTT Giáo hạt Thanh Oai

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top