Linh mục giáo hạt Lý Nhân tĩnh tâm và họp mặt tháng 10/2020

Thứ Ba (06/10/2020), các Linh mục đang làm mục vụ tại các giáo xứ trong giáo hạt Lý Nhân đã có mặt tại giáo xứ Ngọc Lũ để tĩnh tâm và họp bàn về các công việc mục vụ của Giáo hạt.

Khởi đầu cho buổi họp mặt, các Linh mục cùng nhau gặp gỡ Chúa qua giờ chầu Thánh Thể. Trong giờ chầu, quý Cha cùng dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lòng cảm mến tri ân về tình yêu Thiên Chúa đã dành cho toàn nhân loại, đặc biệt là Thiên Chúa đã ban cho trần gian Đức Maria là một thụ tạo mới và cũng là người Mẹ tuyệt vời của mỗi chúng ta.

Thứ đến là khoảng thời gian họp mặt, mở đầu bằng lời chào chúc gửi đến toàn thể quý Cha của cha quản hạt Phanxicô Xaviê Lê Thanh Nghị. Kế đó, Cha quản hạt lược qua tình hình của Giáo phận và Giáo hạt từ buổi tĩnh tâm và họp mặt tháng trước tới nay, đồng thời triển khai các công việc trong Giáo hạt trong thời gian tới. Sau đó, quý Cha phụ trách các ban ngành (Giáo lý; Giáo dân; Bác ái xã hội; Giới trẻ; Thiếu nhi; Thánh nhạc; Hành hường…) báo cáo, triển khai các kế hoạch của từng ban trong Giáo hạt theo sự hướng dẫn của Đấng bản quyền Giáo phận cũng như sự sáng kiến mục vụ của quý Cha trong hạt.

Tạ ơn Chúa đã ban cho các Linh mục trong Giáo hạt có buổi tĩnh tâm sốt sắng và họp mặt thu được những kết quả tốt đẹp. Tạ ơn Chúa vì những ơn lành hồn xác Người ban để rồi chúng con tiếp tục mang bình an và ơn lành của Chúa trở về các giáo xứ nơi mà Chúa và Mẹ Giáo Hội đã trao phó.

 BTT giáo hạt Lý Nhân

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top