Linh mục giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình họp mặt tháng 4/2021

Thứ Ba ngày 13/4/2021, quý Cha giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình đã qui tụ về giáo xứ Nghĩa Ải trong ngày tĩnh tâm và họp mặt định kỳ.

Ngày họp mặt được bắt đầu vào lúc 9h00. Sau lời nguyện thánh hoá đầu giờ, cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thoan đã phổ biến nội dung của ngày gặp mặt bao gồm các công việc: Thông báo tuyển sinh của Học viện Thần học Thánh Phêrô Lê Tuỳ của Tổng giáo phận Hà Nội; Lưu ý mục vụ Hôn nhân khác đạo; Vấn đề sửa Hôn phối cho các gia đình vướng mắc trong Giáo hạt; Rửa tội cho con cái người bị rối hôn phối. Ngài cám ơn và chúc mừng các Cha xứ, giáo xứ vừa tổ chức các Thánh lễ, sự kiện lớn trong giáo hạt; Đồng thời, ngài mời gọi quý Cha đặc trách các ban trong hạt đưa ra chương trình, định hướng hoạt động mục vụ để quý Cha cùng bàn hỏi.

Kế đó, quý Cha đặc trách các tiểu ban: Giáo dân, Giáo lý, Giới trẻ, Thiếu Nhi, Tu sỹ, Truyền thông và ban Bác ái Caritas đã báo cáo về các hoạt động mục vụ trong thời gian vừa qua, và đưa ra kế hoạch mục vụ trong thời gian sắp tới.

Tiếp đến, quý Cha cùng bàn về những thuận lợi và khó khăn trong việc mục vụ tại Giáo hạt, đồng thời đưa ra những đệ trình lên Bề trên Giáo phận.

Sau cùng, Cha quản hạt Giuse đã tổng kết nội dung ngày họp mặt và khích lệ quý Cha đặc trách các ban, quý Cha xứ cùng nhau nỗ lực hy sinh phục vụ trong niềm vui của Giáo hạt mới. Giáo hạt tuy vẫn còn những thách đố và khó khăn, nhưng mang đầy ân sủng của Chúa Kitô Phục Sinh.

12h00, quý Cha quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể và lãnh nhận Bí tích Hoà giải trong ngôi thánh đường của giáo xứ Nghĩa Ải.

Ngày họp mặt được khép lại với bữa ăn huynh đệ tràn đầy niềm vui và sự đón tiếp nồng hậu của Cha xứ và giáo xứ Nghĩa Ải.

Hồi tâm bên Chúa Giêsu Thánh Thể

BTT Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Tổng Giáo Phận Hà Nội

– Diện tích khoảng 6.688 km2 (năm 2019)

– Số dân khoảng 11 triệu người (năm 2019)

– Số tín hữu khoảng 320.000 người (năm 2019)

– Số giáo xứ: 189

– Số giáo hạt: 7

– Số linh mục trong linh mục đoàn: 210

Tin Bài Cùng Chuyên Mục

Tin Các Giáo Xứ

Tin Giáo Hội Toàn Cầu

Tin Giáo Hội Việt Nam

Video - Thời sự hàng tuần

Scroll to Top