Linh mục hạt Mỹ Đức – Hòa Bình họp mặt tĩnh tâm tháng 10/2021

tĩnh tâm lm mỹ đức - hòa bình

Thứ Hai ngày 18/10/2021, quý Cha đang mục vụ tại giáo hạt Mỹ Đức – Hoà Bình đã quy tụ về giáo xứ Đồng Chiêm để tham dự ngày họp mặt và tĩnh tâm tháng 10/2021.

9h00, sau phút thánh hóa đầu giờ, Cha quản hạt Giuse Nguyễn Văn Thoan phổ biến chương trình ngày gặp mặt. Kế đó ngài thông báo các chương trình của giáo phận với quý Cha: Việc thành lập và hoạt động của Học viện Thần học thánh Phêrô Lê Tùy; Củng cố và phát triển hội Legio Marie; Lập Hội đồng Linh mục Giáo phận; Công nghị của Giáo phận và một số việc khác. Từ đó, Cha quản hạt mời gọi quý Cha cộng tác tích cực trong các việc chung của Giáo phận.

Tiếp đến, quý Cha cũng bàn về việc mục vụ tại Giáo hạt và đi đến thống nhất một số việc như: Vẽ lại và cập nhật bản đồ Giáo hạt; trở lại các sinh hoạt của các giáo xứ, đặc biệt việc dạy Giáo lý tại các giáo xứ; đọc kinh trước Thánh lễ theo chương trình kinh của Giáo phận theo các mùa. Ngoài ra, quý Cha cũng nhấn mạnh và thống nhất sẽ khuyến khích các gia đình đọc kinh chung, nhất là giờ kinh tối tại các gia đình.

Tiếp theo, lúc 11h00 quý Cha cùng Chầu Mình Thánh Chúa và lãnh nhận Bí tích Giao hòa.

Bữa cơm đượm tình huynh đệ do sự quảng đại của Cha xứ và giáo xứ Đồng Chiêm đã khép lại ngày họp mặt của quý Cha trong ân sủng và bình an.

BTT Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top