Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu

chau nguyen ngoc anphonxo

Lm. Alphongsô Nguyễn Ngọc Châu

Nghỉ dưỡng

Sinh năm: 1942

Lễ quan thầy: 01/08

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Giáo họ Duệ Cát, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top