Lm. Al-phong-sô Nguyễn Ngọc Châu

Lm. Al-phong-sô Nguyễn Ngọc Châu

Nghỉ dưỡng

Sinh năm: 1942

Lễ quan thầy: 01/08

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Giáo họ Duệ Cát, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top