Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt

Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt

Phó xứ Thạch Bích

Sinh năm: 1989

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top