Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt

Lm. Antôn Bùi Văn Hoạt

Phó xứ Thạch Bích

Sinh năm: 1989

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Thạch Bích – Bích Hòa – Thanh Oai – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top