Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng

Phó xứ Nam Định

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Định

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top