Lm. An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng

Lm. An-tôn Giu-se Phạm Văn Hưng

Chính xứ Đào Duyên

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 13/06

Thụ phong linh mục: 03/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Đào Duyên, Minh Thuận, Vụ Bản, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top