Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng

Lm. Antôn Giuse Phạm Văn Hưng

Phó xứ Lảnh Trì – Thường trực Yên Mỹ

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 13/6

Thụ phong linh mục: 3/12/2020

Đ/c: Nhà thờ Yên Mỹ – Chuyên Ngoại – Duy Tiên – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top